Условия за ползване на сайта

Общи разпоредби

Продавач е търговското дружество Еxclusive essential export s.r.o. (ООД) с адрес: V jámě 1371/8, 110 00 Praha – Nové Město, идентификационен номер: 24148466, ИН по ДДС: CZ24148466. Дружеството е вписано в търговския регистър, воден от Градския съд в Прага, в раздел „С“, дело 183099 (по-нататък само „Продавач").

Интернет магазинът се експлоатира от Продавача на интернет страница и е достъпен на адрес www.xpodaraci.bg (по-нататък само „интернет страница“), чрез интерфейса на интернет страницата (по-нататък само „интерфейс на страницата на магазина“). Настоящите търговските условия са неразделна част от договора за покупко-продажба. Договорът за покупко-продажба и търговските условия са на български език. Договор за покупко-продажба може да се сключи на български език.

С приемането на стоката от Продавача или приемането на стоката от превозвача Купувачът изразява съгласие с посочените по-долу търговски условия и условията за рекламация. Търговските условия и условията за рекламация можете да изтеглите и принтирате тук.

Търговски условия

Начини за доставка на стоката

Поръчаната стока ще Ви бъде изпратена по пощата или с друг вид транспорт според Вашия избор от предлаганите от нас възможности. Стойността на пощенските/тр­анспортни разходи в някои особени случаи се различават в зависимост от теглото или размера на пратката. Разходи за опаковане не начисляваме.

В случай, че Купувачът не се яви да си получи стоката, Продавачът си запазва правото да увеличи крайната цена на поръчката с пощенските разходи за повторно изпращане на стоката.

Начини на плащане

 • с банков превод: • При плащане с банков превод изчакайте на потвърждаващ имейл, в който ще намерите информация за плащането. Самата доставка на поръчана стока ще се осъществи след заверяване на посочената банкова сметка с финансовите средства. При плащане чрез банков превод посочете като код на плащането номера на поръчката. Не приемаме плащане чрез пощенски запис.
 • **наложно плащане ** (в брой при получаване на стоката): Плащате стоката на приносителя при получаването й.
 • в брой при получаване в търговския обект на Продавача: Плащате стоката в мястото на получаването й.

Срокове за доставка

Срокът за доставка е обикновено 5–6 дни, ако не предвиден друг. В случай, че стоката от нашата оферта не е налична в склада, същата ще бъде ясно обозначена с надпис „няма наличност“, респективно „разпродадено“, „недостъпно“ – такава стока не можете да добавите в кошницата и да поръчате. За всяка стока посочваме конкретния срок за доставка, включително данни за складовата наличност.

Други разпоредби

Защита на личните данни

Купувачът дава на Продавача съгласието си да съхранява и обработва личните му данни с цел изпълнение на предмета на сключвания договор за покупко-продажба и използването им за маркетингови цели на Продавача (най-вече за изпращане на търговски съобщения). Това съгласие можете да оттеглите чрез отправяне на отказ за обработка на личните данни на адреса на Продавача. Личните данни се обработват в съответствие с действащите закони на Чешката република, главно в съответствие със Закон № 101/200 за защита на личните данни.

Интернет поръчка

След създаването (изпращането) на поръчката клиентът получава автоматичен отговор чрез електронната поща, който съдържа информация за успешното приемане, начина за по-нататъшна комуникация и точна спецификация на поръчаната стока, включително цените. Потвърждаването на поръчката е осъществено след телефонно или имейл потвърждаване на същата от оператор на компанията на Продавача.

Купувачът изразява съгласието си за използване на средства за онлайн комуникация. Разходите на Купувача за средства за онлайн комуникация във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет, телефонни разговори) са за сметка на Купувача .

Цялата презентация на стоката на интерфейса на страницата на магазина има информативен характер и Продавачът не е длъжен да сключи договор за покупко-продажба за тази стока. Разпоредбите на § 1732, ал. 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

Преди да изпрати поръчката на Продавача Купувачът има възможност да провери и промени данните, въведени във формуляра, а именно с оглед възможността Купувачът да установи и коригира грешки, възникнали при въвеждането на данните в поръчката.

Желания на Купувача

В случай, че в рубриката „Забележки“ на поръчката Купувачът изрази особено желание или друго изискване, Продавачът си запазва правото да откаже договора до момента на предаване на поръчаната стока.

Валидност на цените

Цените на стоките се актуализират ежедневно и Купувачът винаги може да провери актуалната цена в момента на поръчване на стоката.

Авансово плащане на стоката

За специфична стока, която предварително се поръчва от Продавача и е с по-висока цена, Продавачът е длъжен да плати невъзвръщаем аванс в размер 40 % от цената или да плати цената преди изпращането на стоката. По-висока цена се разбира поръчка над 350 BGN. В такива случаи Продавачът изисква потвърждаване на поръчката от Купувача, най-добре лично или по телефона.

Промоционални оферти

Секцията промоции & намаления, ра­зпродажба съдържа преглед на стоките от всички категории с промоционални цени. Това са най-големите намаления и най-интересните промоции! Тези цени са в сила до оттеглянето им.

Данъчен документ и гаранционна карта

Данъчният документ винаги е приложен към пратката или се предава лично. Гаранционната карта се издава в зависимост от условията на производителя. В случай, че пратката съдържа само данъчен документ, същият служи и като гаранционна карта.

Гаранционни условия и рекламация

За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс и на действащия Закон за защита на потребителя. При рекламация на стока, закупена в рамките на предприемаческа дейност, се процедира съгласно съответните разпоредби на Търговския закон.

Приемане на пратката

Препоръчваме на Купувача да не приема от превозвача повредена пратка и да контактува нашия отдел за уреждане на рекламации. В случай на приета повредена пратка, рекламацията се урежда в сътрудничество с фирмата – превозвач. Препоръчваме Ви след получаването на стоката да проверите състоянието й и в случай на установени неизправности да ни уведомите възможно най-скоро на електронен адрес: info@xpodaraci.bg (най-бързия начин за решаване) или по пощата на посочения адрес на фирмата. Начинът за описване на дефекта и друга необходима информация ще намерите в раздел „Рекламация"

Права, произтичащи от отговорността за дефекти, условия за предявяване на тези права

Правата, произтичащи от неизправно изпълнение са посочени в § 2161 и следващите от Гражданския кодекс. Купувачът има следните права:

Продавачът отговаря пред Купувача, че при получаването стоката е без дефекти, а ако в рамките на шест месеца от датата на получаването й се проявят дефекти, се приема, че е била дефектна още при получаването й. Купувачът може да предяви правото си от дефект, който се прояви по потребителска стока до двадесет и четири месеца от датата на получаване на стоката. Датата на продажбата е посочена в документа за продажба, евентуално в гаранционната к­арта.

Възникване на дефект до 6 месеца от продажбата

В случай на дефект, възникнал до 6 месеца от доставката/пр­одажбата, Купувачът има право да изисква доставка на нова изправна стока, освен ако с оглед естеството на дефекта искането е неадекватно. В случай, че дефектът касае само част от вещта, Купувачът може да поиска подмяна само на тази част. Ако това не е възможно, Купувачът може да отправи отказ от договора за покупко-продажба.

Възникване на дефект след шестия месец от продажбата

 1. Неизправното изпълнение представлява съществено нарушение на договора за покупко-продажба

  В случай, че неизправността на стоката представлява съществено нарушение на договора за покупко-продажба, Купувачът може да избере една от следните възможности:

  • Отстраняване на дефекта чрез доставка на нова вещ или на липсващата вещ
  • Отстраняване на дефекта чрез ремонт
  • Предоставяне на адекватен отбив от цената
  • Отказ от договора за покупко-продажба

  Клиентът съобщава избрания вариант при предявяването на рекламацията и тази информация се вписва в рекламационния протокол.

 2. Неизправното изпълнение представлява несъществено нарушение на договора за покупко-продажба

  В случай, че дефектът на стоката представлява несъществено нарушение на договора за покупко-продажба, Купувачът може да избере една от следните възможности:

  • Отстраняване на дефекта
  • Предоставяне на адекватен отбив от цената

Правото, произтичащо от неизправно изпълнение не се отнася за:

 • дефекти, възникнали от текуща употреба
 • неправилно използване на изделието
 • неправилно съхранение
 • дефекти, причинени от механично увреждане и изхабяване или от стихийно бедствие (вода, пясък, огън и т. н.)

При стоки, продавани за по-ниска цена, гаранцията не се отнася за дефекти, с оглед на които е договорена по-ниската цена. Такъв дефект се отбелязва в документа за продажба или в гаранционната к­арта.

При правомерна рекламация Купувачът има право на възстановяване на реализираните от него разходи. Продавачът не отговаря за вреда, причинена от функционалността или от повреда на изделието. Освен това Продавачът не отговаря за евентуални дефекти на стоката, за които Купувачът е бил предупреден при сключването на договора за покупко-продажба и същевременно не е отказал да получи стоката или ако сам и причинил дефекта. В случай на вече употребявани вещи, Продавачът не отговаря за дефекти, отговарящи на степента на употребяване или изхабяване на вещта в момента на получаването й от Купувача.

Уреждане на рекламации

В случай на рекламация на изделие, закупено от фирма Exclusive essential export s.r.o., препоръчваме на Купувача да процедира както следва:

 1. уведомете ни за Вашето искане да рекламирате или да върнете стоката по телефона или с имейл и нашите оператори ще осигурят безплатен транспорт на стоката от клиента до нашия склад, в който рекламацията ще бъде уредена.
 2. или ни уведомете за рекламацията по телефона, с имейл, писмено или лично
  • в нашия клон Písek, exclusive essential export, Sedláčkova 472, Písek, 39701, Czech Republic, тел.: +359 2 4486365 през работните дни от 7:00 до 15:30. Клиентите от чужбина могат да предявят рекламацията на локалния адрес; при рекламация или връщане на стока контактувайте винаги клиентския сервиз.
 3. изпратете стоката с препоръчана пратка (не с наложно плащане) на нашия адрес и посочете причината на рекламацията и Вашия адрес

Заедно с рекламираната стока изпратете и всички нейни части, които биха могли да са свързани с дефекта, точно описание на дефекта, евентуално доказателство за дефект, който се проявява само от време на време, приложете информация за контакт (телефон, електронен адрес), спецификация на правата, които искате да предявите във връзка с рекламацията, документ за продажба на стоката (копие) и гаранционна карта (ако е била приложена към стоката).

Рекламираната стока следва да бъде изпратена добре опакована, като ценна пратка (не с наложно плащане).

Посочените препоръки не оказват влияние върху възможностите и правата на потребителя, произтичащи от Гражданския кодекс и Закона за защита на потребителя и се предоставят само с оглед възможното най-бързо уреждане на рекламацията на изделието.

След преглед приложените документи и на рекламираната стока Продавачът:,

 • Признава рекламацията като правомерна и на място приема рекламираната стока за рекламационна процедура като съставя писмен протокол
 • Приема рекламацията и като неправомерна на място я отхвърля и връща на Купувача рекламираната стока
 • Приема рекламираната стока за оценка от специалист и въз основа на тази оценка признава и урежда рекламацията или отхвърля рекламацията и връща стоката на Купувача.

Продавачът издава на Купувача писмено удостоверение – рекламационен протокол, в който се вписва датата на предявяване на правото, произтичащо от отговорността за дефект, както и информация за провеждането на ремонта и неговата продължителност, евентуално за начина на уреждане на рекламацията.

Рекламацията, включително отстраняването на дефекта на стоката, следва да бъде уредена без излишно забавяне, най-късно до 30 дни от датата на предявяване на рекламацията, освен ако Продавачът и Купувачът не предвидят по-дълъг срок. След изтичането на този срок Купувачът може да поиска адекватен отбив от цената или да се откаже от договора за покупко-продажба.

Сторниране на поръчката

Сторниране на поръчката от страна на Купувача

Купувачът може да сторнира поръчката по телефона на нашата клиентска линия, евентуално с имейл на адрес  info@xpodaraci.bg до момента, докато нашите оператори не планират с него транспорта на стоката. При писмено сторниране трябва да посочите номера на поръчката. Този номер получавате в автоматичния писмен отговор, изпратен на Вашия електронен адрес след успешното създаване и изпращане на поръчката.

Сторниране на поръчката от страна на Продавача

Продавачът има право да не потвърди поръчката или да откаже договора за покупко-продажба – виж „Отказ от договора за покупко-продажба“, сключен чрез онлайн комуникация. Продавачът си запазва правото на отказ от договора за покупко-продажба, ако Купувачът повторно не се яви да си получи пратката. Продавачът е длъжен да уведоми Купувача преди да откаже договора за покупко-продажба.

Отказ от договор за покупко-продажба, сключен чрез онлайн комуникация

В съответствие с действащите закони Купувачът има право без да посочва причина да се откаже договора за покупко-продажба в законния срок до 14 дни от датата на получаването на стоката. В разширена форма и при неупотребена от клиента стока предоставяме удължен срок за връщане на стоката, а именно 30 дни от датата на получаването й. В рамките на този срок Купувачът трябва да изпрати на Продавача отказ от договора за покупко-продажба, след което Купувачът връща стоката на Продавача най-късно до 14 дни от датата на отказа за своя сметка или може да използва нашата служба за безплатно събиране на пратки. Продавачът връща на Купувача парите на неговата банкова сметка(IBAN) в срок 14 дни от датата на отказа от договора за покупко-продажба, най-рано обаче в момента на получаване на върнатата стока, или ако Купувачът докаже, че вече е изпратил на Продавача връщаната стока. Освен на цената на стоката, на Купувача ще бъдат върнати и платените от него на Продавача разходи за транспорт, най-много обаче в размер на цената на най-евтиния, предлаган от Продавача транспорт.

Купувачът може да изпрати отказа от договора за покупко-продажба по пощата на адрес: Exclusive Essential Export, Sedláčkova 472, Písek 39701, Czech Republic, тел.: +359 2 4486365 (това е и адрес за изпращане на връщаната стока) или да ни контактува по електронната поща на адрес info@xpodaraci.bg Клиентите от чужбина могат да използват локалния адрес, като при рекламация или връщане винаги трябва да контактуват клиентския сервиз.  Купувачът може да използва формуляра за отказ от договора за покупко-продажба, който е достъпен тук/…okupkata.pdf

Отказът от договора за покупко-продажба може да бъде отхвърлен ако:

 • Купувачът не изпрати връщаната стока преди изтичането на 14 дни от датата, на която е уведомил, че се отказва от този договор
 • касае се за доставка на аудио- и видео записи и компютърни програми, на които Купувачът е нарушил оригиналната им опаковка
 • нарушена е хигиенната опаковка
 • стоката е закупена от едноличен търговец или юридическо лице (процедура съгласно Търговския закон)

Продавачът има право едностранно да отчисли от връщаната на Купувача цена разходите за вреда възникнала на стоката.

Заключителни разпоредби

Правата, произтичащи от неизправно изпълнение, се прекратяват, ако не са предявени в гаранционния срок. Настоящите условия за рекламация влизат в действие от 1. 1. 2014 г. Правото за промени на търговските условия и тези за рекламация запазено.

Онлайн разрешаване на потребителски спорове: Европейската платформа за онлайн разрешаване на потребителски спорове е достъпна за клиентите за разрешаване на спорове, произтичащи от онлайн продажби и други – https://ec.europa.eu/…rs/odr/main/?…. Клиент с жалба може да се свърже със съответния орган в своята страна или да се свърже с тази европейска платформа, която работи и е готова да се отзове на всички клиенти на държавите-членки на ЕС.

Документи за изтегляне:

За да функционира правилно нашият уеб използва „бисквитки“ (cookies) , продължавайки с разглеждането се съгласявате с използването им. Повече информация за настройки тук.