Формуляр за отказ от покупката

Формуляр за отказ от договора за покупко-продажба

Уведомление за отказ от договора за покупко-продажба Продавач (адресат):

Използвайте нашия асистент. Контактувайте ни.

E-mail: info@xpodaraci.bg

Купувач:

**Име собствено, фамилно: ** .............­.............­.............­.............­.............­.....

**Адрес: ** .............­.............­.............­.............­.............­.............­..

**Данъчен документ №.: ** .............­.............­.............­.............­.............­.............­..


С настоящето Купувачът уведомява Продавача, че се отказва от договора за покупко-продажба на стока .............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.......

получена на (дата): .............­............

Моля, изпратете сумата по банкова сметка №: .............­.............­.............­.........../.­........
Подпис на Купувача .............­.............­.............­.............­....

Дата: .............­.............­.............­.............­....


Приложение

1x – копие на данъчния документ

За да функционира правилно нашият уеб използва „бисквитки“ (cookies) , продължавайки с разглеждането се съгласявате с използването им. Повече информация за настройки тук.